گلدان

1 ـ ابتدا دقت نمایید که خاک گلدان خیس نبوده و حداقل یکی دو روز از آبیاری آن گذشته باشد تا اینکه خاک به راحتی از گلدان جدا شود .
2
ـ گلدان را به پهلو به یک طرف بخوابانید . پارچه لایه دار نرمی روی گلدان پهن نموده در حالی که با یک دست گیاه را محکم نگاه داشته اید با دست دیگر با چکش چوبی یا دسته چکش معمولی ضرباتی از روی پارچه به لبه گلدان بزنید تا خاک از گلدان جدا شود . سپس این عمل را برای طرف دیگر نیز تکرار کنید و گیاه را با خاک از گلدان بیرون آورید
.
3
ـ ریشه های به هم پیچیده را به آرامی با چنگال از هم جدا کرده در حالی که کپه ی خاکی دست نخورده مانده است ریشه های به هم پیچیده و آویخته را قیچی کنید
.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : گل خانه خانگی
برچسب ها : گلدان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : روش تعویض گلدان